O nás

Základní informace o středisku

  • Úplný název: Junák – český skaut, přístav Neratovice, z. s.
  • Evidenční číslo: 216.08
  • Sídlo: Pražská 38, Neratovice 277 11
  • IČO: 68381115
  • Telefon: 777244575
  • E-mail: pristavneratovice@seznam.cz
  • Kapitán přístavu: Miroslav Čemus („Pytlík“)
  • Zástupce kapitána: Marcela Holubová („Macek“)
Oslava dvaceti let založení přístavu
Oslava dvaceti let založení přístavu

Proč být skautem?

Tuto otázku si asi kladě většina rodičů předtím, než svoje ratolesti zkusí poslat do nějakého skautského oddílu. Co z toho pro ty caparty vlastně kouká? Skaut děti rozvíjí laskavým a pevným vedením i chytře navrženým programem. Rozvoj dítěte se projevuje v mnoha různých směrech. Může se zdát, že si děti v klubovně jen hrají a baví, ale každou hrou se něco konkrétního naučí nebo se v něčem zdokonalí. Díky tomu skauty v kruhu jiných lidí často poznáte, aniž by museli mít kroj nebo se nějak výrazně odlišovat od ostatních. Jsou to aktivní lidé, kterým jde víc než o sebe. Vnímají, co se děje kolem nich, registrují ostatní lidi a často prosté dění pozměňují k obrazu svému nebo se ho snaží vylepšit. Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a skautky totiž odmala trénují život ve skupině a spolupráci s ostatními lidmi. Umí se tak nejen přizpůsobit potřebám, ale i jasně vyjádřit svůj názor  nebo se prosadit. Také se díky pevným vazbám v oddílu nebo ve středisku  jen málokdy cítí sami. Vždy mají po ruce někoho, s kým se pobaví nebo rozveselí.

Táborová fotka 2018
Táborová fotka 2018

Základní principy a myšlenky našeho programu

Skauti se snaží žít svůj život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší články, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují. Každého naplňuje jiná činnost, a proto je program tak různorodý. Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, jiní na skály, další na pěší tůry, ostatní kombinují více věci dohromady. Nejdůležitější je ale to, co se při těchto činnostech děti naučí nebo zdokonalí. Prožijí spoustu nezapomenutelných zážitků, které jim zůstanou v paměti po celý život. – Důležité je vědět, že to má cenu. Každý se chce do něčeho zapojit, spolupracovat a pomáhat.

Týmová práce dětí

Snažíme se děti vést ke spolupráci ve skupině. Během táborů jsou rozděleny do skupin o šesti až osmi lidech a program společně s dalšími úkoly je koncipován tak, aby děti musely mezi sebou kooperovat. Přeci jen ne všechno zvládne jeden člověk, někdy je v něčem lepší než jiný a je zapotřebí dát hlavy dohromady.

Spolupráce nejen v týmu, ale i s cizími lidmi při tvorbě fotky s pošťákem
Spolupráce nejen v týmu, ale i s cizími lidmi při tvorbě fotky s pošťákem

Pobyt v přírodě

Naším dalším cílem je, aby si děti vybudovaly pozitivní vztah k matičce přírodě. Motivujeme je k tomu tím, že valná většina našich akcí a aktivit probíhá v určité vzdálenosti od civilizace, pokud je to možné. Také se u nás děti dozvědí, proč je potřeba přírodu chránit a snažit se být její součástí.

Skupinka našich dětí ve víru lesa
Skupinka našich dětí ve víru lesa

Střediskový a oddílový program

Program je během roku realizován většinou v klubovně na schůzkách. Mimo schůzky jezdí každý oddíl na vícedenní akce. Mezi ně patří výpravy na víkend nebo různé kratší akce třeba i jednodenní. V létě završí společný střediskový program dvoutýdenní tábor a zpravidla týdenní voda. V zimě se u nás můžou děti těšit na sedmidenní dobrodružství v horách a další kratší společné akce.

Lanové aktivity na táboře
Lanové aktivity na táboře

Osobní rozvoj

Mít kam růst, někam se posouvat, učit se nové věci a dál se rozvíjet chce asi každý. Ve skautu si děti jakéhokoliv věku vždycky něco najdou. Zajišťují to především čtyři stupně stezek, které dávají svým plnitelům řadu možností co dělat a o co se snažit. Obsahují mnoho rozmanitých úkolů, ze kterých si děti můžou vybrat. Součástí každé stezky je několik výzev, které v případě zájmu může jednotlivec zkusit. Specialitou našeho střediska je výzva Survival, která je navržena ve třech stupních a plnit ji může kdokoliv starší patnácti let.

Jedinečný slibový oheň na vodě
Jedinečný slibový oheň na vodě